"Plantuien, dè oplossing voor moeilijke teeltomstandigheden!"

Wat zijn eerstejaars plantuien?

Plantuien zijn kleine uien en dé oplossing voor teeltgebieden waar de omstandigheden voor uienteelt niet optimaal zijn. De plantuien zijn zeer dicht op elkaar gezaaid en vroeg geoogst, waardoor ze niet niet groter zijn dan circa 20 mm doorsnede.
 
Ze worden gedurende de winter bewaard en in het daaropvolgende voorjaar weer ingezaaid, waarna ze uitgroeien tot consumptie-uien. Omdat plantuien weinig gevoelig zijn voor vorst, kunnen ze vroeg worden ingeplant. De oogst van plantuien vindt al plaats vanaf juni. Dat is eerder dan bij zaaiuien.
 
Naast de gewone rode en gele eerstejaars plantuien in verschillende maten kan DutchOnions BV ook overwinteringsplantuien leveren. Deze worden in het najaar geplant en zijn al vanaf juni oogstbaar. 

Voordelen van de plantui

Plantuien hebben veel voordelen boven direct gezaaide uien.
  • Plantuien hebben minder groeidagen nodig. Dit is met name een groot voordeel voor regio’s waar het groeiseizoen kort is, zoals in Oost-Europa en Scandinavië.
  • Plantuien kunnen sneller worden geoogst, tot wel vier weken vroeger.
  • Plantuien zijn minder risicovol dan zaaiuien, omdat de eerste kritieke groeifase al is geweest.
  • Plantuien zijn zeer geschikt voor de teelt van vroege of grove uien. Als de oogst op de markt komt, zijn de prijzen dus vaak gunstig. Door te kiezen voor een bepaalde maatsortering, ras of plantdichtheid kan de teler hierop zelf invloed uitoefenen.
  • Plantuien zijn minder gevoelig voor daglengte. Dit is een groot voordeel in noordelijke gebieden, waar het groeiseizoen te kort is voor het telen van zaaiuien.
  • Plantuien hebben een hoger drogestofgehalte dan zaaiuien, waardoor ze geschikter zijn voor industriële toepassingen.

De plantui levert toegevoegde waarde

De vele voordelen van de plantui zijn algemeen erkend en zorgen voor veel belangstelling vanuit de hele keten, van telers tot verwerkers en van pakstations tot exporteurs. De plantuien van DutchOnions BV zijn van uitstekende kwaliteit en geschikt voor teelt in Nederland en ver daarbuiten.